ارتباط با ما

همراه گرامی! از اینکه به ما اعتماد می‌کنید سپاسگزاریم. نظرات شما توسط مدیریت مرز کالا ارج نهاده می‌شود، چرا که دیدگاه شما تجربه‌ی جدیدی فرا روی ما می‌گشاید.  

تلفن تماس:

09022995110    02188921582

ساعت تماس با فروشگاه: 9 صبح تا 21